On els trobaràs?

Els bolets es troben a les zones mes humides.